Hľadaný výraz: Mk 5,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

1

mail   print   facebook   twitter