Hľadaný výraz: Mk 4,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

1

mail   print   facebook   twitter