Hľadaný výraz: Mk 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu.

1

mail   print   facebook   twitter