Hľadaný výraz: Mk 3,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu,

1

mail   print   facebook   twitter