Hľadaný výraz: Mk 2,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. 20 No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.

1

mail   print   facebook   twitter