Hľadaný výraz: Mk 16,15.19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

1

mail   print   facebook   twitter