Hľadaný výraz: Mk 16,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

1

mail   print   facebook   twitter