Hľadaný výraz: Mk 15,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy.

1

mail   print   facebook   twitter