Hľadaný výraz: Mk 15,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín.

1

mail   print   facebook   twitter