Hľadaný výraz: Mk 15,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.

1

mail   print   facebook   twitter