Hľadaný výraz: Mk 14,62, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
62 Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“

1

mail   print   facebook   twitter