Hľadaný výraz: Mk 14,61, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“

1

mail   print   facebook   twitter