Hľadaný výraz: Mk 14,51-52, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

1

mail   print   facebook   twitter