Hľadaný výraz: Mk 14,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.

1

mail   print   facebook   twitter