Hľadaný výraz: Mk 14,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: »Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.«

1

mail   print   facebook   twitter