Hľadaný výraz: Mk 14,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou.“

1

mail   print   facebook   twitter