Hľadaný výraz: Mk 13,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.

1

mail   print   facebook   twitter