Hľadaný výraz: Mk 13,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

1

mail   print   facebook   twitter