Hľadaný výraz: Mk 13,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;

1

mail   print   facebook   twitter