Hľadaný výraz: Mk 12,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.«

1

mail   print   facebook   twitter