Hľadaný výraz: Mk 12,29-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!«

1

mail   print   facebook   twitter