Hľadaný výraz: Mk 12,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«?

1

mail   print   facebook   twitter