Hľadaný výraz: Mk 12,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

1

mail   print   facebook   twitter