Hľadaný výraz: Mk 12,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“

1

mail   print   facebook   twitter