Hľadaný výraz: Mk 12,10-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nečítali ste v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. 11 To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná«?“

1

mail   print   facebook   twitter