Hľadaný výraz: Mk 10,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“

1

mail   print   facebook   twitter