Hľadaný výraz: Mk 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

1

mail   print   facebook   twitter