Hľadaný výraz: Mk 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

1

mail   print   facebook   twitter