Hľadaný výraz: Mk 9,41, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
41 Lebo ktokoľvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, ameň vám hovorím, že nestratí svojej odplaty.

1

mail   print   facebook   twitter