Hľadaný výraz: Mk 9,41, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
41 Kdož by koli zajisté dal vám píti číši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, amen pravím vám, neztratíť nikoli odplaty své.

1

mail   print   facebook   twitter