Hľadaný výraz: Mk 9,30-32, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
30 És onnét kimenvén, Galileán mennek vala át; és nem akará, hogy valaki megtudja. 31 Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik õt; de ha megölték, harmadnapra föltámad. 32 De õk nem értik vala e mondást, és féltek õt megkérdezni.

1

mail   print   facebook   twitter