Hľadaný výraz: Mk 9,30-32, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. 31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. 32 Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli.

1

mail   print   facebook   twitter