Hľadaný výraz: Mk 9,30-32, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
30 Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, 31 neboť učil své učedníky a říkal jim: "Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. 32 Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat.

1

mail   print   facebook   twitter