Hľadaný výraz: Mk 9,30-32, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
30 Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. 31 Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." 32 Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat.

1

mail   print   facebook   twitter