Hľadaný výraz: Mk 8,11-12, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Pokúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. 12 Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane!

1

mail   print   facebook   twitter