Hľadaný výraz: Mk 5,1-20, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Sotva vystúpil z lode, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nevládal sputnať ani reťazami. 4 Často ho síce ľudia sputnali putami a reťazami, no on si reťaze postŕhal a putá rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. 5 Stále, v noci i vo dne zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. 7 Potom silným hlasom vykríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, netráp ma! 8 Ježiš mu totiž prikazoval: Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka! 9 A spýtal sa ho: Ako sa voláš? On povedal: Volám sa Légia, lebo je nás mnoho. 10 A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. 11 Na úpätí hory sa pásla veľká črieda svíň. 12 Zlí duchovia ho prosili: Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich! 13 A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň. Črieda — asi dvetisíc kusov — sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori. 14 Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. 15 Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa. 16 Očití svedkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviňami. 17 A začali Ježiša prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. 19 Ježiš mu to však nedovolil, ale mu povedal: Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. 20 Nato odišiel a začal v Desaťmestí rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš. A všetci sa čudovali.

1

mail   print   facebook   twitter