Hľadaný výraz: Mk 3,7-13, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
7 Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé õt Galileából és Júdeából, 8 És Jeruzsálembõl és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének õ hozzá. 9 És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák õt. 10 Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy a kiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék õt. 11 A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala õt, leborulának elõtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia. 12 Õ pedig erõsen fenyegeti vala õket, hogy õt ki ne jelentsék. 13 Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, a kiket akar vala; és hozzá menének.

1

mail   print   facebook   twitter