Hľadaný výraz: Mk 3,28-30, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
28 Chachimasa phenav tumenge, "Sa le bezexa ai kai den duma nasul le manush sai iertilpe. 29 Numa kon del duma nasul po Swunto Duxo, shoxar chi avela iertime. Chi ande kadia lumia vai e lumia kai si te avel." 30 O Jesus phendia lenge kadala vorbi ke uni phenenas, "Si les iek beng ande leste."

1

mail   print   facebook   twitter