Hľadaný výraz: Mk 3,28-30, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
28 Bizony mondom néktek, hogy minden bûn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel káromlanak: 29 De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; 30 Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.

1

mail   print   facebook   twitter