Hľadaný výraz: Mk 3,28-30, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem." 30 Toto pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."

1

mail   print   facebook   twitter