Vyhľadávaný výraz Mk+2,4 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.