Hľadaný výraz: Mk 16,9-11, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10 Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. 11 Keď počuli, že žije a že ho videla, neuverili.

1

mail   print   facebook   twitter