Hľadaný výraz: Mk 16,9-11, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. 10 Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. 11 Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili.

1

mail   print   facebook   twitter