Hľadaný výraz: Mk 16,9, Preklad: Latinský - Nova Vulgata, Počet výsledkov: 1
9 Surgens autem mane, prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalenae, de qua eiecerat septem daemonia.

1

mail   print   facebook   twitter