Hľadaný výraz: Mk 16,9, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
9 O Jesus zhuvindisailo anda martia kana phuterdilo o dies, o pervo dies le kurkosko. E Maria Magdalena sas iekto te dikhel les. O Jesus gonisardiasas avri anda late efta bengen.

1

mail   print   facebook   twitter