Hľadaný výraz: Mk 16,9, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
9 A Jezus, gdy zmartwychwstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukazał się naprzód Maryi Magdalenie, z której był wygnał siedm dyjabłów.

1

mail   print   facebook   twitter