Vyhľadávaný výraz Mk+16,9 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.