Hľadaný výraz: Mk 16,9, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.

1

mail   print   facebook   twitter