Hľadaný výraz: Mk 16,9, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
9 V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.

1

mail   print   facebook   twitter