Hľadaný výraz: Mk 16,1-8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. 2 Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. 3 Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" 4 Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). 5 Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. 6 On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. 7 Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." 8 A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.

1

mail   print   facebook   twitter